Pereiti į pagrindinį turinį

DUK

Kas yra saulės parkas?

2019 m. spalio 1 d. Lietuvoje įsigaliojus įstatymui, kuris įtvirtino naują mažosios žaliosios energetikos modelį, leidžiantį šalies gyventojams gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir ją vartoti geografiškai skirtingose vietose. „Ignitis saulės parkai“ platformoje galite išsinuomoti arba įsigyti dalį nutolusios saulės elektrinės ir tokiu būdu tapti nepriklausomais energijos gamintojais.

Kodėl verta rinktis Ignitis saulės parkų platformą?

Mūsų platformoje rasite tik patikimų vystytojų skelbiamus saulės parkus. Užtikriname vystytojų patikrą, saulės parko įrengimo stebėseną, pilną administravimą bei kokybišką elektrinės perdavimą. Mes koordinuosime visą procesą - nuo sutarties sudarymo iki elektrinės priskyrimo jūsų adresu.

Kaip platformoje nusipirkti saulės parko dalį?

  1. Užsiregistruokite svetainėje www.saulesparkai.lt
  2. Pasirinkite jūsų poreikius labiausiai atitinkantį saulės parko projektą.
  3. Skaičiuoklėje įveskite vidutinės mokamos sąskaitos dydį už elektros energiją (matysite rekomenduojamą jūsų poreikius užtikrinančios saulės elektrinės galingumą (kW)).
  4. Spauskite „Pirkti“.
  5. Patvirtinkite savo tapatybę.
  6. Pasirašykite pirkimo sutartį.
  7. Pasirinkite banką, kuriame norite atlikti mokėjimą ir atlikite pavedimą.
  8. Stebėkite projekto vystymo eigą savo profilio paskyroje „Mano projektai“.
  9. Apie visus reikalingus atlikti veiksmus jus informuosime el. paštu.

Gaminančių vartotojų energijos kiekio apskaita

Gaminančio vartotojo pagaminto elektros energijos kiekio apskaita tvarkoma pagal elektros energijos apskaitos prietaisų, fiksuojančių suvartotą ir pagamintą elektros energiją, rodmenis. Jų pagrindu nustatoma:

 

1) per kalendorinį mėnesį gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekis ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekis; 

2) per laikotarpį nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos iki kitų metų kovo 31 dienos (toliau – kaupimo laikotarpis) gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekio santykis:

 

jeigu gaminantis vartotojas per einamąjį kalendorinį mėnesį į elektros tinklus patiekia daugiau elektros energijos negu suvartoja, tai tarp patiektos į elektros tinklus ir suvartotos elektros energijos susidaręs elektros energijos skirtumas perkeliamas į kitą kalendorinį mėnesį kaip gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekis, kuris yra kaupiamas kaupimo laikotarpiu;

 

jeigu gaminantis vartotojas per einamąjį kalendorinį mėnesį į elektros tinklus patiekia mažiau elektros energijos negu suvartoja, tai tarp per einamąjį kalendorinį mėnesį patiektos į elektros tinklus ir suvartotos elektros energijos susidaręs elektros energijos skirtumas yra atimamas iš per kaupimo laikotarpį gaminančio vartotojo sukaupto į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio;

 

jeigu pasibaigus kalendoriniam mėnesiui gaminančio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekis yra didesnis negu jo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekis, už šį skirtumą gaminantis vartotojas moka pagal gaminančio vartotojo ir elektros tiekėjo sudarytoje elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą įkainį;

 

per kaupimo laikotarpį gaminančio vartotojo suvartotą elektros energiją viršijantis į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekis į kitą kaupimo laikotarpį nėra perkeliamas ir už šį kiekį gaminančiam vartotojui yra kompensuojama pagal Energijos tiekėjo numatytas sąlygas.
 

Gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos nuo 2022-01-01

ATSISKAITYMO BŪDAS MOKAMA UŽ MATO VNT. KAINA su PVM REKOMENDACIJA

Atsiskaitymas už gautą energiją

 

Už patiektos į tinklą ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) Eur/kWh 0,04477 Šis atsiskaitymo būdas rekomenduojamas, kai saulės elektrinė yra ant stogo. Šviečiant saulei dalį energijos suvartojate tiesiogiai – ji nėra apmokestinama. Elektros perteklius, kurio nesuvartojate, atiduodamas pasaugoti į tinklus. Esant energijos vartojimui, kai saulė nebešviečia, energiją atgaunate iš tinklo. Ši elektra yra apmokestinama mokesčiu už atgautas kWh, t.y. 0,04477 Eur/kWh.  
Šį tarifą verta pasirinkti, kai tiesioginis energijos suvartojimas yra didesnis nei 25 proc. 

Atsiskaitymas už elektrinės instaliuotą galią

 

Už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW) Eur/kW/mėn. 2,5168

Šis atsiskaitymo būdas rekomenduojamas nutolusių saulės elektrinių ir saulės parkų savininkams.
Mokamas mėnesinis fiksuotas mokestis pagal elektrinės galią.
Šį tarifą verta pasirinkti, nes nesant tiesioginio vartojimo, visa energija yra perduodama iš elektrinės į Jūsų namus ir nepriklausomai nuo to, kiek elektros yra patiekiama ar atgaunama iš tinklo, mokėsite vienodą fiksuotą mokestį.  Pvz., jei vartojate elektrą nuo balandžio ir jūsų elektrinės galia yra įvertinta teisingai pagal jūsų suvartojimą, elektros sąskaitoje kiekvieną mėnesį atsiras tik šis 2,52 EUR/kW mokestis (tikėtina tai gali būti tik žiemos mėnesiais). 

Atsiskaitymas mišriu būdu

 

Už patiektos į elektros tinklus ir vėliau atgautos elektros energijos kilovatvalandę (kWh) ir už instaliuotą elektrinės generuojamos galios kilovatą (kW)
 

Eur/kWh

Eur/kW/mėn.

0,02299

1,2584

Šis atsiskaitymo būdas rekomenduojamas, kai saulės elektrinė yra ant stogo. 
 Mokamas tiek fiksuotas mokestis, tiek mokestis už susigrąžintas kWh.
 Šį planą rekomenduojame rinktis įsivertinus individualią situaciją.

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis

 

Atsiskaitymas kilovatvalandėmis: nustatytas procentas nuo patiektos į tinklus energijos kiekio (kWh) paliekamas operatoriui už naudojimosi tinklais paslaugas klientas galės neatlygintinai atgauti nustatytą procentą nuo savo pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio 33 proc. pagamintų kWh    Šis atsiskaitymo būdas rekomenduojamas turintiems didesnės galios saulės elektrinę (ant stogo ar saulės parko dalį) nei būtinas jos pagamintas kiekis. Jei elektrinė yra 10 kW, o kliento poreikis yra 7 kW, jis gali rinktis šį būdą. 33 proc. elektros energijos lieka tinkluose, o likusius 67 proc. sunaudoja elektrinės savininkas nemokėdamas už naudojimąsi tinklais. 
Pvz.: jei elektrinė pagamina 10 000 kWh, o jūs suvartojate 7 000, tai 3300 kWh lieka tinkluose, o Jūsų elektros sąskaitos bus 0 EUR.

 

 

Ar Saulės parkų elektrinėms taikoma ES parama?

Taip, įsigyjamoms saulės elektrinėms taikoma ES parama. Paramos išmokėjimą koordinuoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt). Sąlygas rekomenduojame tikslintis www.apva.lt. Nuomojant elektrinės dalį iš saulės parkų - parama netaikoma.

Pirkti ar nuomotis saulės elektrinės dalį?

Skaičiuojame, kad saulės parko dalį nuomojantys asmenys taupytų iki 30 proc. nuo esamos sąskaitos už elektrą.
Įsigijimo atveju, nutolusių saulės elektrinių bendraturčiai iš savo elektros tiekėjo gaus daugiau nei 70 proc. mažesnes sąskaitas už suvartotą elektros energiją.

Per kiek laiko atsiperka įsigyta saulės elektrinė?

Saulės elektrinės dalies atsipirkimo laikas priklauso nuo jūsų dabar mokamos elektros kainos. Mes skaičiuojame, jei jūsų dabartinis elektros energijos tarifas yra 0,23 EUR/kWh, elektrinė Jums atsipirks per 5-6 metus su APVA parama, o be paramos – maždaug per 7-8 metų. Konkretus atsipirkimas kiekvieno vystytojo pateiktam projektui gali kiek skirtis.
Kviečiame pasinaudoti įdiegta elektrinės atsipirkimo skaičiuokle šioje platformoje.
 

Ar galima įsigyti nutolusią saulės elektrinę, jei neturiu atskiro elektros energijos įvado?

Nutolusią saulės elektrinę gali įsigyti tik elektros energijos vartotojai, kurie turi elektros energijos įvadą. Juridiniai asmenys - tiesioginę sutartį su ESO (Energijos skirstymo operatoriumi).

Ar galiu tam pačiam objektui įsigyti elektrinės dalį saulės parke, jeigu jau turiu elektrinę ant stogo?

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatoma, kad vienas elektros energijos vartojimo taškas turi turėti vieną elektros energijos gamybos tašką – jeigu turite saulės elektrinę (įrengtą nuosavybės ribose), papildomai iš saulės parkų elektros energijos, tame pačiame objekte, priskirti negalite.

Ar sudaryti sutartį gali tik objekto savininkas ar ir būsto nuomotojas?

Įsigyti ar išsinuomoti nutolusios saulės elektrinės dalį gali tik nekilnojamojo turto savininkas.

Jeigu noriu įsigyti nutolusią saulės elektrinę keliems objektams, ar kiekvienam jų turiu sudaryti atskiras sutartis?

Savo paskyroje įveskite adresus, kuriais norite sudaryti saulės parko įsigijimo / ar nuomos sutartis. Rekomenduojame kiekvienam adresui sudaryti atskirą sutartį. 
 

Su kuo pasirašoma nutolusios saulės elektrinės įrangos pirkimo ar nuomos sutartis?

Nutolusios saulės elektrinės įrangos dalies nuomos arba pirkimo sutartis pasirašoma su konkretaus projekto vystytoju, tarpininkaujant „Ignitis saulės parkai“ platformai. Tai yra dvišalė sutartis, todėl visos teisės ir pareigos tenka projekto vystytojui bei įrangos pirkėjui/nuomininkui.

Kas kompensuos remonto kaštus, jei nutolusios saulės elektrinės dalis suges?

Nutolusios saulės elektrinės dalies garantinį aptarnavimą užtikrina vystytojas. Pogarantiniu laikotarpiu tech. gedimų išlaidos dalinamos viso parko savininkams, proporcingai pagal įsigytos elektrinės dalį.

Ar saulės parkas yra apdraustas ir nuo kokių rizikų?

Saulės parkai yra apdrausti nuo gamtos padarinių, trečiųjų asmenų veikos ar turto sugadinimo.
 

Ar įsigijus ar išsinuomavus elektrinės dalį bus keičiamas skaitiklis? Ar ši paslauga mokama?

Taip, skaitiklis bus keičiamas. Ši paslauga jums nekainuos, tačiau pardavus nutolusios saulės elektrinės dalį per 1 metus nuo įsigijimo, ESO turi teisę paprašyti kompensuoti skaitiklio įrengimo kaštus.
 

Ar reikės pateikti paraišką ESO ir ar turėsiu kreiptis į ESO dėl skaitiklio pakeitimo ir kuriuo metu?

Saulės parko prijungimo procesą koordinuojame mes. Jums papildomai kreiptis dėl skaitiklio pakeitimo į ESO nereikės.

Kiek gausiu sąskaitų, įsigijęs ar išsinuomojęs dalį nutolusios saulės elektrinės?

Įsigijus saulės elektrinės dalį gausite šias sąskaitas: vieną už saulės parko dalies priežiūrą (kartą per metus) arba nuomą (kiekvieną mėnesį), o kitą - už elektros energiją iš savo elektros energijos tiekėjo (kiekvieną mėnesį).

Kokios yra nutolusios saulės elektrinės nuomos sutarties pratęsimo sąlygos?

Koks yra saulės parko prijungimo procesas?

Saulės parko elektrinės prijungimą koordinuojame mes. 

- Atsiųsime jums gaminančio vartotojo tarifų pasirinkimą;

- Perduosime duomenis Elektros tiekimo sutarties pakeitimui;

- Perduosime darbus ESO - įrengti skaitiklį;

- Pateiksime visus reikalingus dokumentus APVA paramos pateikimui. 

Prijungimo procesas trunka iki 14 dienų.

 

Kaip bus skaičiuojama jeigu vieną mėnesį elektros energijos suvartosiu daugiau nei pagamins elektrinė, o kitą mėnesį mažiau?

Skirtumą už trūkstamą elektros energiją  apmokėsite pasirinktu elektros energijos tiekėjo tarifu. Kuomet generacija bus didesnė nei vartojimas, nesuvartotas elektros kiekis (perviršis) perkeliamas kitam mėnesiui (iki kovo 31 d.) - vasarą generuotą elektros perviršį atgausite žiemos mėnesiais.
 

Kur galėsiu matyti savo elektrinės dalies gamybos duomenis?

Saulės parko dalies generaciją galėsite stebėti savo www.saulesparkai.lt paskyroje, skiltyje „Mano generacija“. Jums pateiksime valandinius, suminius duomenis už savaitę, mėnesį ir metus.
 

Kokie mano kaip kliento įsipareigojimai 25 metams?

Įsigijus saulės elektrinės dalį, klientas turės mokėti priežiūros mokestį. Sąskaita bus pateikiama po pirminio saulės elektrinės prijungimo ir vėliau kiekvienų metų sausio mėnesį. Į priežiūros mokestį įeina – valymas (sniegas nevalomas, nes gali pakenkti moduliams), šienavimas, techninė priežiūra, draudimas.
Priežiūros mokestis gali brangti ne daugiau 5 proc. (terminas nurodomas sutartyje). Priežiūros mokestį įsipareigoja teikti vystytojas visą sutarties laikotarpį.

 

Kaip kompensuojama už energijos perteklių keičiant energijos nepriklausomą tiekėją?

2020-09-18 Energetikos ministerija priėmė elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių pakeitimą, kuris gaminantiems vartotojams, kurie keičia nepriklausomą tiekėją arba sudaro nepriklausomo tiekimo sutartį, suteikia galimybę priimti sprendimą dėl sukaupto elektros energijos kiekio.

Taisyklių pokytis įsigalioja nuo 2020 balandžio 1 d., t. y. veikia atgaline data, todėl išėjusiems klientams iki rugsėjo 1 d. bus taip pat perkeliamas/kompensuojamas sukauptas kiekis.

Kiekvienas nepriklausomas tiekėjas nustato savo kompensavimo tvarką ir sąlygas.

Kaip bus apskaičiuojama nutolusios saulės elektrinės dalies generuojama ir suvartojama elektros energija?

Dvipusės apskaitos užtikrinimu rūpinasi AB Energijos skirstymo operatorius (ESO), kuris duomenis apie nutolusios saulės elektrinės sugeneruotą elektros kiekį gaus iš elektrinės išmaniosios apskaitos sistemos.
Gavus gamybos bei realaus vartojimo (iš išmanaus apskaitos prietaiso jūsų vartojimo taške) duomenis, ESO šiuos duomenis sulygins ir pateiks informaciją jūsų elektros energijos tiekėjui.
 

Ar gali būti taip, kad Platformoje pateikti duomenys apie mano saulės elektrinės dalies pagamintą energiją skiriasi nuo skirstymo operatoriaus pateiktų pagamintos ir suvartotos energijos duomenų?

Platformoje pateikiami duomenys apie jūsų saulės elektrinės dalies sugeneruotą energiją, kurie skaičiuojami nuo Saulės parko dalies perdavimo - priėmimo akto pasirašymo. ESO jūsų pagamintos ir suvartotos energijos kiekius apskaičiuoja pagal išmaniojo apskaitos prietaiso rodmenis gamybos ir vartojimo taškuose nuo tokio apskaitos prietaiso įrengimo dienos, todėl pirmąjį mėnesį platformoje matomi ir ESO pateikti duomenys gali nesutapti. Tokiais atvejais reiktų vadovautis ESO pateiktais duomenimis apie jūsų pagamintą ir suvartotą energijos kiekį.

Kokius dokumentus reikia pateikti APVA agentūrai ir kaip juos turėčiau gauti?

Dokumentus APVA agentūrai paruošime ir įkelsime į jūsų paskyrą. Po elektrinės prijungimo atsiųsime detalią instrukciją kaip pateikti dokumentus agentūrai.

Ką daryti jeigu nuspręsiu parduoti nekilnojamąjį turtą, su kuriuo susieta nutolusi saulės elektrinės dalis?

Nekilnojamojo turto pardavimo atveju jums priklausančią saulės elektrinės dalį galima parduoti kartu su objektu, jei naujasis savininkas sutinka. Tokiu atveju, sutartis turi būti perrašoma naujo savininko vardu. Jei planuojate pasilikti elektrinę sau, ją galite priskirti naujam savo adresui. Elektrinės adreso keitimas atliekamas ESO savitarnoje „Nutolusių vartotojų skiltyje“.