Pereiti į pagrindinį turinį

DUK

Jeigu objekte turiu 3 įvadus, kokį adresą sutartyje nurodyti?

Tokiu atveju nurodykite objekto adresą, o prijungimo metu patikslinsite objekto numerį reikalinga įvadui. 

Jeigu noriu įsigyti nutolusią saulės elektrinę keliems objektams, ar kiekvienam jų turiu sudaryti atskirą sutartį?

Sudaryti galite atskiras saulės parko sutartis kiekvienam objektui ir mes koordinuosime, kad priskirti kW butų prijungti prie ESO tinklo.

Jei sudarysite vieną sutartį ir pagal ją norėsite prijungti kelis adresus, tokiu atveju jau Jūs turėsite derinti su ESO prijungimą prie kiekvieno adreso.

Ar galėsiu pakeisti sutartyje nurodytą objekto adresą?

Taip, tik svarbu, kad būtumėte naujo objekto savininkas.

Kas yra nutolusios saulės elektrinės dalis?

Tai geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolęs saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginys, kurį įsigiję ar išsinuomoję tampate gaminančiu vartotoju.

Kitaip nei paprastos stoginės saulės elektrinės, kurios įrengiamos vartojimo taške ant elektrinės savininko stogo, nutolusios elektrinės įrengiamos elektrinės vystytojui teisiniais pagrindais priklausiančioje teritorijoje, kur elektros generacija yra optimaliausia. Tai gali būti laukas, žemės sklypas, sandėlio stogas ar kitokia, saulės moduliams įrengti tinkama vieta. 

Svetainėje šis įrenginys vadinamas nutolusios saulės elektrinės dalimi, saulės elektrinės dalimi, elektrinės dalimi.

Ar nutolusioms saulės elektrinėms bus taikoma ES parama?

Taip. Visa informacija apie paramą www.apva.lt

Kaip platformoje nusipirkti dalį nutolusios saulės elektrinės?

1. Susikurkite paskyrą ir pasirinkite savo būsto adresą puslapyje „Mano profilis“.

2. Pasirinkite jūsų poreikius labiausiai atitinkantį nutolusios saulės elektrinės dydį jums patraukliausiame projekte (minimali galia - 1 kW, maksimali galia - 30 kW)

3. Patvirtinkite savo tapatybę.

4. Pasirašykite pirkimo sutartį.

5. Pasirinkite banką, per kurį norite atlikti mokėjimą, ir atlikite pavedimą.

6. Stebėkite projekto vystymo eigą savo profilio paskyroje „Mano projektai“. 

7. Sulaukite, kol į jūsų nurodytą el. paštą bus atsiųstas perdavimo-priėmimo aktas.

Ar sudaryti sutartį gali tik objekto savininkas ar ir būsto nuomotojas

Įsigyti ar išsinuomoti dalį nutolusios saulės elektrinės gali tik nekilnojamojo turto savininkas.

Su kuo pasirašoma nutolusios saulės elektrinės įrangos pirkimo ar nuomos sutartis?

Nutolusios saulės elektrinės įrangos dalies nuomos arba pirkimo sutartis pasirašoma su konkretaus projekto vystytoju tarpininkaujant Ignitis saulės parkai platformai. Tai yra dvišalė sutartis, todėl visos teisės ir pareigos tenka projekto vystytojui bei įrangos pirkėjui / nuomininkui.

Kiek gausite sąskaitų, įsigijęs ar išsinuomojęs dalį nutolusios saulės elektrinės?

Nutolusios saulės elektrinės įrangos dalies savininkas ar nuomininkas gaus dvi sąskaitas: vieną iš elektros tiekėjo už trūkstamą elektros energijos kiekį ir pasinaudojimą tinklu bei atskirą sąskaitą iš vystytojo už savo nutolusios saulės elektrinės priežiūrą ar nuomą. Jei klientas yra pasirinkęs kitą nepriklausomą elektros tiekėją, atskirą sąskaitą už pasinaudojimą skirstomaisiais tinklais pateiks tinklo operatorius. 

Kokie mano kaip kliento įsipareigojimai 25 metams?

Įsigijus saulės elektrinės dalį, klientas turės mokėti priežiūros mokestį. Sąskaita bus pateikiama po pirminio saulės elektrinės prijungimo ir vėliau kiekvienų metų sausio mėnesį. Į priežiūros mokestį įeina – valymas, šienavimas, techninė priežiūra, draudimas.
Priežiūros mokestis gali brangti ne daugiau 5% per metus. Priežiūros mokestį įsipareigoja teikti vystytojas visą sutarties laikotartpį.
 

Ar galite pirkti geografiškai nutolusį saulės šviesos energijos gamybos įrenginį mamos, giminaičio ar draugo vardu, nurodant jiems nuosavybės teise priklausančių objektų elektros energijos vartojimo vietas?

Ne. Asmuo, norėdamas įsigyti geografiškai nutolusį saulės šviesos energijos gamybos įrenginį bei tapti gaminančiu vartotoju, privalo būti nekilnojamojo objekto (buto, namo ir pan.), su kuriuo bus siejama geografiškai nutolusios saulės šviesos energijos gamybos įrenginio vieta, savininkas.

Turite 2 nuosavybės teise priklausančius objektus. Ar galite įsigyti kelis geografiškai nutolusius Saulės šviesos energijos gamybos įrenginius?

Kelis geografiškai nutolusius Saulės šviesos energijos gamybos įrenginius įsigyti galite, tačiau vienas vartojimo taškas gali būti siejamas tik su vienu to paties vartotojo elektros energijos gamybos tašku. Norėdami įsigyti kelias nutolusios saulės elektrinės dalis, priskirtas keliems adresams, turėsite pridėti naują adresą savo paskyroje ir užsakymo formoje pasirinkti vieną iš jų.

Atkreipiame dėmesį, kad APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra) paskelbtoje paramoje saulės elektrinėms yra sąlyga, kad vienam savininkui gali būti suteikiama viena parama.

Ką daryti jeigu nusprendėte parduoti nekilnojamąjį turtą, su kuriuo susieta nutolusi saulės elektrinės dalis?

Nekilnojamojo turto pardavimo atveju jums priklausančią saulės elektrinės dalį galima parduoti kartu su objektu, jei naujasis savininkas sutinka. Tokiu atveju, sutartis turi būti persirašoma naujo savininko vardu. Jei planuojate pasilikti elektrinę sau, ją galite priskirti naujam savo adresui. Elektrinės adreso keitimas atliekamas ESO savitarnoje "Nutolusių vartotojų skiltyje".

Kaip bus apskaičiuojama jūsų nutolusios saulės elektrinės dalies generuojama ir jūsų suvartojama elektros energija?

Dvipusės apskaitos užtikrinimu rūpinasi skirstomųjų tinklų operatorius, kuris duomenis apie nutolusios saulės elektrinės sugeneruotą elektros kiekį gaus iš elektrinės išmaniosios apskaitos sistemos. Gavus gamybos bei realaus vartojimo (iš išmanaus apskaitos įrenginio vartojimo taške) duomenis, skirstomųjų tinklų operatorius sulygins ir pateiks informaciją elektros tiekėjui bei platformai. 

Kas bus tamsiuoju metų laiku, kai jums nuosavybės ar kitu teisiniu pagrindu priklausanti dalis nutolusios elektrinės negamins elektros energijos?

Įprastai gaminantys vartotojai didžiąją dalį savo elektros energijos metinį poreikį pasigamina per 23 mėnesius (birželis, liepa, rugpjūtis), kai saulė generuoja daugiausia elektros energijos. Gaminantys vartotojai visą sugeneruotą energiją per šviesiausius metų mėnesius gali išnaudoti per metus. Kaupimo laikotarpis Lietuvoje galioja nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d.

Nuomos atveju, minimalus metinės generacijos įsipareigojimas galioja tik pilnu kaupiamojo laikotarpio periodu, t.y. nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d. Jei elektrinė išnuomojama gruodžio mėnesį, tai nuomininkas negali prašyti kompensacijos už elektrą, kurios elektrinė nesugeneravo nuo balandžio 1 d. iki gruodžio mėn.

Kodėl taikomas pasinaudojimo tinklais mokestis?

Visa nutolusios saulės elektrinės pagaminta elektros energija yra patiekiama į tinklų operatoriaus tinklą. Pasinaudojimo tinklais mokestį mokėsite pasirinkę naują Gaminančio vartotojo elektros tarifą. Daugiau apie tarifus čia: https://ignitis.lt/gaminantiems-vartotojams
Naudojant dalį nutolusios saulės elektrinės, visa sugeneruota elektra perduodama į tinklą, tad optimalu rinktis naudojimosi tinklais mokestį, kuris vadinamas: vienanarė paslaugų kaina, atsiskaitymas už elektrinės instaliuotą galią.
 

Kas kompensuos remonto kaštus, jei jums nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklausanti nutolusios saulės elektrinės dalis sugestų?

Nutolusios saulės elektrinės dalies garantinį aptarnavimą užtikrina šios elektrinės vystytojas. Garantiniai terminai ir kiti vystytojo įsipareigojimai bus numatyti su asmeniu sudaromose pirkimo-pardavimo / nuomos sutartyse.

Ar įsigijus ar išsinuomavus elektrinės dalį bus keičiamas skaitiklis?

Pasirašius naują gaminančio vartotojo elektros pirkimo - pardavimo sutartį, Jums ESO įrengs nemokamą išmanųjį skaitiklį. Išmanusis skaitiklis - tai elektros vartojimo apskaitos įrenginys naudojamas automatizuotai apskaitai, nuskaitantis suvartojimo rodmenis tam tikru dažnumu.

Kuo nutolusi saulės elektrinė pranašesnė už elektrinę ant namo stogo?

Nutolusios saulės elektrinės suteikia galimybę daugiabučių namų gyventojams ar netinkamą stogą turintiems elektros vartotojams naudoti atsinaujinančių išteklių energiją. Įrengiant didelę saulės elektrinę, masto ekonomija leidžia pasiūlyti konkurencingas kainas elektros energijos vartotojams. Kadangi nutolusios saulės elektrinės įrengimu ir priežiūra rūpinasi šios elektrinės vystytojas, elektros energijos vartotojams to daryti nereikia.