Pereiti į pagrindinį turinį

DUK

Kokie mano kaip kliento įsipareigojimai 25 metams?

Įsigijus saulės elektrinės dalį, klientas turės mokėti priežiūros mokestį – 22,99 EUR / metams. Sąskaita bus pateikiama tik pajungus elektrinę ir vėliau kiekvienų metų sausio mėnesį. Į priežiūros mokestį įeina – valymas, šienavimas, techninė priežiūra.
Priežiūros mokestis gali brangti ne daugiau 5% per metus. Priežiūros mokestį įsipareigoja teikti vystytojas visą sutarties laikotartpį.
 

Kaip platformoje nusipirkti dalį nutolusios saulės elektrinės?

1. Susikurkite paskyrą ir pasirinkite savo būsto adresą puslapyje „Mano profilis“.

2. Pasirinkite jūsų poreikius labiausiai atitinkantį nutolusios saulės elektrinės dydį jums patraukliausiame projekte.

3. Patvirtinkite savo tapatybę.

4. Pasirašykite pirkimo sutartį.

5. Pasirinkite banką, per kurį norite atlikti mokėjimą, ir atlikite pavedimą.

6. Stebėkite projekto vystymo eigą savo profilio paskyroje „Mano projektai“. 

7. Sulaukite, kol į jūsų nurodytą el. paštą bus atsiųstas perdavimo-priėmimo aktas.

Kada galite parduoti savo turimą nutolusią saulės elektrinę?

Jei nutolusi saulės elektrinė įsigyta be ES paramos – bet kuriuo metu, tačiau atkreipiame dėmesį, kad remiantis ESO sutartimi, bent metus laiko turėsite būti gaminančiu vartotoju. Tuo atveju jei neturėsite elektros generacijos įrangos, automatiškai prarasite gaminančio vartotojo statusą. Pardavus nutolusios saulės elektrinės dalį per anksčiau nei 1 metus, ESO turi teisę paprašyti kompensuoti apskaitos skaitiklio įrengimo kaštus. 

Pardavus nutolusios saulės elektrinės dalį, įsigytą su ES parama, per anksčiau nei 5 metus, gali tekti grąžinti gautą paramą. Daugiau informacijos apie paramos teikimo sąlygas nutolusioms saulės elektrinėms rasite APVA agentūros tinklapyje: www.apva.lt

Ar išaugus elektros suvartojimui galėsite pasididinti turimos nutolusios saulės elektrinės dydį?

Taip, tačiau tik perkant papildomą galią tame pačiame projekte, kuriame klientas jau turi nutolusios saulės elektrinės dalį. Tai bus galima padaryti platformoje per antrinės rinkos modulį, kai atsiras norinčių parduoti turimą nutolusią saulės elektrinę ar sumažinti jos dydį. 

Ar nutolusioms saulės elektrinėms bus taikoma ES parama?

Taip, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija planuoja ES paramos teikimą suformuoti ir paskelbti 2020 metų pradžioje.

Kaip vyksta nutolusios saulės elektrinės įrangos dalies įsigijimo procesas?

Nutolusios saulės elektrinės įsigijimą sudaro šie procesai:

1. Reikiamos elektrinės dalies rezervacija;

2. Sutarties pasirašymas;

3. Apmokėjimas už elektrinės dalį; 

4. Perdavimo-priėmimo akto ir sąskaitos išdavimas. 

Ar sumą už nutolusios saulės elektrinės dalies įsigijimą turėsite sumokėti iš karto?

Kiekvienas projekto vystytojas taiko savo kainodaros principą. Vieni vystytojai gali prašyti atsiskaityti už jau įrengtą elektrinę, kiti finansuoti elektrinę per platformą dalimis ar pageidauti visos sumos iš karto. Taip pat vystytojas gali siūlyti įsigyti elektrinę, sumą už dalį įrangos apmokant dalimis. Visa ši informacija taplinama kiekvieno projekto aprašyme.

Kaip išsirinkti, kuriame platformoje skelbiamame projekte pirkti nutolusios saulės elektrinės dalį?

Platformoje įvairūs vystytojai skelbia savo planuojamus vystyti projektus, kurie gali skirtis ekonominiais arba technologiniais faktoriais.

Ekonominiai  elektrinės dalies kaina, metinė priežiūros kaina. 

Technologiniai  modulių generacijos efektyvumas, našumo garantija. 

 

Kiti faktoriai:

- Projektai gali būti jau pradėti vystyti, todėl pasirinkę jau vystomą parką savo elektrinės dalį, tikėtina, kad gausite greičiau.  

- Atkreipkite dėmesį, ar elektrinė ir jos teritorija bus aptverta, saugoma.

Ką daryti jei nekilnojamasis turtas priklauso jums ir kitam asmeniui per pusę?

Jei nekilnojamasis turtas, kuriam planuojama priskirti nutolusią saulės elektrinę, priklauso daugiau nei vienam asmeniui, pirkėjas, priskirdamas elektrinę vartojimo taškui, turi turėti visus reikiamus bendrasavininkų įgaliojimus. Priskirdamas elektrinę pirkėjas įgaliojimus turi pateikti ESO. 

Ar nusipirkę nutolusios saulės elektrinės įrangos dalį vėliau galėsite ją parduoti?

Taip, Ignitis saulės parkai platformoje bus galimybė parduoti įsigytą saulės elektrinės dalį kitiems platformos vartotojams per antrinės rinkos modulį. Tokiu pat principu bus galima ir sumažinti turimos elektrinės dalies galią arba pasididinti galią perkant iš to paties projekto, kuriame vartotojas jau turi elektrinės dalį. 

Ar galite įsigytą nutolusią saulės elektrinę perleisti kitam adresui (jeigu išsikraustote kitur, bet norite naudoti tą pačią nutolusią saulės elektrinę)?

Taip, adreso pakeitimui reikalingas naujo adreso priskyrimas ESO savitarnoje. mano.eso.lt, nutolusių elektrinių skiltyje, bus matomos klientui priskirtos nutolusios saulės elektrinės, o prie elektros vartojimo objektų bus nurodoma konkrečiam objektui priskirta generacija.

Ar galite pirkti geografiškai nutolusį saulės šviesos energijos gamybos įrenginį mamos, giminaičio ar draugo vardu, nurodant jiems nuosavybės teise priklausančių objektų elektros energijos vartojimo vietas?

Ne. Asmuo, norėdamas įsigyti geografiškai nutolusį saulės šviesos energijos gamybos įrenginį bei tapti gaminančiu vartotoju, privalo būti nekilnojamojo objekto (buto, namo ir pan.), su kuriuo bus siejama geografiškai nutolusios saulės šviesos energijos gamybos įrenginio vieta, savininkas.

Ar galite užsisakyti 2 geografiškai nutolusius saulės šviesos energijos gamybos įrenginius tame pačiame projekte?

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatoma, kad vienas elektros energijos vartojimo taškas turi turėti vieną elektros energijos gamybos tašką. Dvi skirtingas elektrinės dalis galima užsakyti tame pačiame projekte, skirtingiems vartojimo adresams.

Turite 2 nuosavybės teise priklausančius objektus, kuriuose yra vartojama elektros energija savo bei ūkio poreikiams. Ar galite įsigyti kelis geografiškai nutolusius Saulės šviesos energijos gamybos įrenginius?

Kelis geografiškai nutolusius Saulės šviesos energijos gamybos įrenginius įsigyti galite, tačiau vienas vartojimo taškas gali būti siejamas tik su vienu to paties vartotojo elektros energijos gamybos tašku. Norėdami įsigyti kelias nutolusios saulės elektrinės dalis, priskirtas keliems adresams, turėsite pridėti naują adresą savo paskyroje ir užsakymo formoje pasirinkti vieną iš jų.

Ar galite parduoti sukauptą tinkle elektros energiją, kurios gaminantis vartotojas nesuvartojo per kaupimo laikotarpį?

Ne, pagal įstatymuose numatytas gaminančio vartotojo taisykles, tinkle sukaupta elektros energija gali būti panaudota tik savo reikmėms.

Su kuo pasirašoma nutolusios saulės elektrinės įrangos pirkimo ar nuomos sutartis?

Nutolusios saulės elektrinės įrangos dalies nuomos arba pirkimo sutartis pasirašoma su konkretaus projekto vystytoju tarpininkaujant Ignitis saulės parkai platformai. Tai yra dvišalė sutartis, todėl visos teisės ir pareigos tenka projekto vystytojui bei įrangos pirkėjui / nuomininkui.

Ką daryti jeigu nusprendėte parduoti nekilnojamąjį turtą, su kuriuo susieta nutolusi saulės elektrinės dalis?

Nekilnojamojo turto pardavimo atveju jums priklausančią saulės elektrinės dalį galima parduoti. Jei nekilnojamojo turto pirkėjas sutinka kartu įsigyti nutolusios saulės elektrinės dalį, sutartis turi būti persirašoma naujo savininko vardu. Jei naujasis savininkas nenori pirkti objektui priklausančios saulės elektrinės dalies, ją galima parduoti antrinėje rinkoje.

Kas ir už kiek įrengs išmanųjį apskaitos skaitiklį naujam gaminančiam vartotojui?

Išmanųjį skaitiklį jums nemokamai įrengs ESO su įpareigojimu išlikti gaminančiu vartotoju bent 1 metus. 

Kas yra nutolusios saulės elektrinės dalis?

Tai geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolęs saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginys, kurį įsigiję ar išsinuomoję tampate gaminančiu vartotoju.

Kitaip nei paprastos stoginės saulės elektrinės, kurios įrengiamos vartojimo taške ant elektrinės savininko stogo, nutolusios elektrinės įrengiamos elektrinės vystytojui teisiniais pagrindais priklausiančioje teritorijoje, kur elektros generacija yra optimaliausia. Tai gali būti laukas, žemės sklypas, sandėlio stogas ar kitokia, saulės moduliams įrengti tinkama vieta. 

Svetainėje šis įrenginys vadinamas nutolusios saulės elektrinės dalimi, saulės elektrinės dalimi, elektrinės dalimi.

Kas yra išmanusis skaitiklis?

Elektros vartojimo apskaitos įrenginys naudojamas automatizuotai apskaitai, nuskaitantis suvartojimo rodmenis tam tikru dažnumu. Skaitiklis priklauso skirstomųjų tinklų operatoriui ir yra įrengiamas gaminančių vartotojų apskaitai vykdyti.

Ar galite užsakyti nutolusios saulės elektrinės dalį kito asmens vardu, nurodant jam nuosavybės teise priklausančius objektus?

Ne. Asmuo, norėdamas įsigyti ar išsinuomoti dalį nutolusios saulės elektrinės bei tapti gaminančiu vartotoju, privalo būti nekilnojamojo objekto (buto, namo ir pan.), su kuriuo bus siejama nutolusios saulės elektrinės energijos gamybos įrenginio vieta, savininkas. 

Kas kompensuos remonto kaštus, jei jums nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklausanti nutolusios saulės elektrinės dalis sugestų?

Nutolusios saulės elektrinės dalies garantinį aptarnavimą užtikrina šios elektrinės vystytojas. Garantiniai terminai ir kiti vystytojo įsipareigojimai bus numatyti su asmeniu sudaromose pirkimo-pardavimo / nuomos sutartyse.

Kas yra gaminantis vartotojas?

Elektros energijos vartotojas ar kitas asmuo, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginiuose, valdomuose nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintys teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka (Elektros energetikos įstatymo pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2019-10-01).

Kuo nutolusi saulės elektrinė pranašesnė už elektrinę ant namo stogo?

Nutolusios saulės elektrinės suteikia galimybę daugiabučių namų gyventojams ar netinkamą stogą turintiems elektros vartotojams naudoti atsinaujinančių išteklių energiją. Įrengiant didelę saulės elektrinę, masto ekonomija leidžia pasiūlyti konkurencingas kainas elektros energijos vartotojams. Kadangi nutolusios saulės elektrinės įrengimu ir priežiūra rūpinasi šios elektrinės vystytojas, elektros energijos vartotojams to daryti nereikia. 

Koks bus nutolusios saulės elektrinės dalies priežiūros mokestis?

Visi šioje platformoje paskelbti nutolusių saulės elektrinių projektai numato skirtingus elektrinės priežiūros mokesčius. Į mokestį įtraukta šios elektrinės teritorijos priežiūra, apsauga, valymas ir kita būtina priežiūra. Šis mokestis nurodytas kiekviename nutolusios saulės elektrinės projekte, o jo dydis proporcingai priklausys nuo jūsų perkamos nutolusios saulės elektrinės dalies dydžio.

Kokios yra minimali ir maksimali nutolusios saulės elektrinės dalies galios, kurias galite įsigyti?

Minimali – 1 kW, maksimali – 30 kW. Visais atvejais įgyta nutolusios saulės elektrinės dalies galia negali būti didesnė nei objekto leistinoji galia. Norint sužinoti leistinąją objekto galią, susisiekite su savo nepriklausomu elektros energijos tiekėju. Jeigu tai – UAB Ignitis, skambinkite numeriu 1802 arba prisijunkite e.ignitis.lt

Kodėl taikomas pasinaudojimo tinklais mokestis?

Visa nutolusios saulės elektrinės pagaminta elektros energija yra patiekiama į tinklų operatoriaus tinklą. Kadangi elektros tinklo infrastruktūra vis tiek naudojama ir patiria nuostolius, jiems padengti yra taikoma naudojimosi elektros tinklais paslaugų kaina. 
Naudojant dalį nutolusios saulės elektrinės, visa sugeneruota elektra perduodama į tinklą, tad optimalu rinktis naudojimosi tinklais mokestį, kuris vadinamas: vienanarė paslaugų kaina, mokama už 1 kW gaminančio vartotojo elektrinės įrengtosios galios.
Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, gaminantis vartotojas gali rinktis vienanarę ar dvinarę naudojimosi elektros tikslais paslaugų kainą arba atsiskaityti elektros energijos kiekiu pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytą procentą nuo kaupimo laikotarpiu gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiekto elektros energijos kiekio.

Kas bus tamsiuoju metų laiku, kai jums nuosavybės ar kitu teisiniu pagrindu priklausanti dalis nutolusios elektrinės negamins elektros energijos?

Įprastai gaminantys vartotojai didžiąją dalį savo elektros energijos metinį poreikį pasigamina per 23 mėnesius (birželis, liepa, rugpjūtis), kai saulė generuoja daugiausia elektros energijos. Gaminantys vartotojai visą sugeneruotą energiją per šviesiausius metų mėnesius gali išnaudoti per metus. Kaupimo laikotarpis Lietuvoje galioja nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d.

Nuomos atveju, minimalus metinės generacijos įsipareigojimas galioja tik pilnu kaupiamojo laikotarpio periodu, t.y. nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d. Jei elektrinė išnuomojama gruodžio mėnesį, tai nuomininkas negali prašyti kompensacijos už elektrą, kurios elektrinė nesugeneravo nuo balandžio 1 d. iki gruodžio mėn.

Kaip bus apskaičiuojama jūsų nutolusios saulės elektrinės dalies generuojama ir jūsų suvartojama elektros energija?

Dvipusės apskaitos užtikrinimu rūpinasi skirstomųjų tinklų operatorius, kuris duomenis apie nutolusios saulės elektrinės sugeneruotą elektros kiekį gaus iš elektrinės išmaniosios apskaitos sistemos. Gavus gamybos bei realaus vartojimo (iš išmanaus apskaitos įrenginio vartojimo taške) duomenis, skirstomųjų tinklų operatorius sulygins ir pateiks informaciją elektros tiekėjui bei platformai. 

Kiek gausite sąskaitų, įsigijęs ar išsinuomojęs dalį nutolusios saulės elektrinės?

Nutolusios saulės elektrinės įrangos dalies savininkas ar nuomininkas gaus dvi sąskaitas: vieną iš elektros tiekėjo už trūkstamą elektros energijos kiekį ir pasinaudojimą tinklu bei atskirą sąskaitą iš vystytojo už savo nutolusios saulės elektrinės priežiūrą ar nuomą. Jei klientas yra pasirinkęs kitą nepriklausomą elektros tiekėją, atskirą sąskaitą už pasinaudojimą skirstomaisiais tinklais pateiks tinklo operatorius. 

Ar galite įsigyti dalį nutolusios saulės elektrinės jei nuomojate nekilnojamąjį turtą?

Įsigyti ar išsinuomoti dalį nutolusios saulės elektrinės gali tik nekilnojamojo turto savininkas.