Pereiti į pagrindinį turinį

Projekto reikalavimai

Reikalavimai

Keliami į platformą projektai yra tikrinami pagal nustatytą metodiką siekiant įvertinti ar vystomas projektas atitiks klientų lūkesčius bei vystytojas galės įgyvendinti numatytus įsipareigojimus.

 

Reikalavimai vystytojui 

Registruodamasis platformoje vystytojas patvirtina, kad:

 • nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nepradėtos ir  neinicijuotos bankroto, restruktūrizavimo ar kitos panašios procedūros, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir pan.
 • turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla (Eksploatacijos darbų sritys: specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai arba elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai), t. y. yra savo vardu gavęs visas tam reikalingas licencijas ir leidimus.
 • per pastaruosius tris metus arba per laiką nuo vystytojo įregistravimo dienos (jeigu vystytojas vykdė veiklą mažiau nei tris metus) turi būti „iki rakto“ įrengęs ir /arba rekonstravęs ne mažiau kaip 100 kW galios saulės jėgaines ant stogo/ žemės.
 • turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams pradėti vykdyti ( Vystytojo turimos lėšos saulės parkui įrengti yra lygios ne mažiau 500 EUR/kW.) arba pateikia dokumentus, liudijančius teisę pasinaudoti kitais tinkamais finansavimo šaltiniais bei užtikrinimo priemonėmis.
 • juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo.
 • jam ar jo turtui registracijos platformoje dieną ar projekto registravimo dieną nėra pritaikyta laikinųjų apsaugos priemonių.
 • tinkamai vykdo ir vykdys visus aplinkos apsaugos reikalavimus pagal teisės aktus.
 • yra gavęs visus reikiamus valdymo organų sutikimus ir sprendimus, reikalingus įsipareigojimams pagal sudaromas sutartis prisiimti.
 • atskleidė jam žinomą visą informaciją, turinčią esminės reikšmės jo sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, ir ši informacija yra teisinga

Reikalavimai projektui

Registruodamas projektą vystytojas projekto vertinimui užpildo anketą, kurioje pateikia šią informaciją:

 • Finansavimo šaltinius patvirtinančius dokumentus (banko pažyma, kredito liniją, patvirtinimą dėl paskolos suteikimo ar kt.);
 • Vystytojo 3 paskutinių metų tinkamai patvirtintos pelno (nuostolių) ataskaitas;
 • Žemės nuosavybės teisę įrodantys dokumentai;
 • ESO išankstinės prijungimo sąlygos (jeigu turi);
 • Planuojamų montuoti modulių, konstrukcijų bei keitiklių techninė specifikacija (techninės specifikacijos dokumentas prisegamas žemiau);
 • VERT išduotus atestatus, liudijantis, kad vystytojas gali turi teisę verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais: "Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai" arba "Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai";
 • Įrengtų saulės elektrinių sąrašą, kuriame pateikiama: kliento pavadinimas, elektrinės vieta ir aprašymas, elektrinės galia, naudotas techninis sprendinys bei klientų atsiliepimus ar užsakymo aktus patvirtinančius, kad darbai buvo atlikti kokybiškai ir laiku;
 • Antikorupcinės vadybos standartą ISO37001 (jei turi);
 • Kitus papildomus dokumentus.