Pereiti į pagrindinį turinį

Projekto reikalavimai

Reikalavimai

Keliami į platformą projektai yra tikrinami pagal nustatytą metodiką siekiant įvertinti ar vystomas projektas atitiks klientų lūkesčius bei vystytojas galės įgyvendinti numatytus įsipareigojimus.

 

Reikalavimai vystytojui 

Registruodamasis platformoje vystytojas patvirtina, kad:

 • nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir pan.
 • yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu Vystytojas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur, o neįvykdyti įsipareigojimai nėra pasikartojantys.
 • yra nepriekaištingos reputacijos.
 • juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl vystytojo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą ir kt.
 • turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla (Eksploatacijos darbų sritys: Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai arba Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai).
 • paskutinių trijų finansinių metų arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama (bent 2 metus iš 3). Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį.
 • turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams pradėti vykdyti arba turi nusimatęs tinkamus finansavimo šaltinius bei užtikrinimo priemones.
 • per pastaruosius tris metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei tris metus) turi būti „iki rakto“ įrengęs ir /arba rekonstravęs ne mažiau 100 kW galios saulės jėgainę/-es ant stogo/ žemės.

 

Reikalavimai projektui

Registruodamas projektą vystytojas projekto vertinimui užpildo anketą, kurioje pateikia šią informaciją:

 • Finansavimo šaltinius patvirtinančius dokumentus (banko pažyma, kredito liniją, patvirtinimą dėl paskolos suteikimo ar kt.);
 • Vystytojo 3 paskutinių metų tinkamai patvirtintos pelno (nuostolių) ataskaitas;
 • Žemės nuosavybės teisę įrodantys dokumentai;
 • ESO išankstinės prijungimo sąlygos (jeigu turi);
 • Planuojamų montuoti modulių, konstrukcijų bei keitiklių techninė specifikacija (techninės specifikacijos dokumentas prisegamas žemiau);
 • VERT išduotus atestatus, liudijantis, kad vystytojas gali turi teisę verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais: "Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai" arba "Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai";
 • Įrengtų saulės elektrinių sąrašą, kuriame pateikiama: kliento pavadinimas, elektrinės vieta ir aprašymas, elektrinės galia, naudotas techninis sprendinys bei klientų atsiliepimus ar užsakymo aktus patvirtinančius, kad darbai buvo atlikti kokybiškai ir laiku;
 • Antikorupcinės vadybos standartą ISO37001 (jei turi);
 • Kitus papildomus dokumentus.