Pereiti į pagrindinį turinį

DUK

Kokiais būdais klientai bus pritraukti į platformą?

Siekiant pristatyti Ignitis saulės parkų platformą visuomenei ir pritraukti suinteresuotą paslaugos tikslinę auditoriją, bus pasitelktos visos efektyviausios rinkodaros komunikacijos priemonės, integruojant įprastus (lauko, TV, radijo, spaudos, etc.), skaitmeninius kanalus ir nuomonės formuotojus bei reguliariai vertinant kampanijos pasiekiamumo rodiklius. Taip pat siekiant optimizuoti paslaugos komunikaciją, bus pasitelktas platus Ignitis klientų ratas, suformuotas per daugelį bendrovės veiklos metų.

Ar anksčiau nei spalio 1 dieną pastatytos elektrinės per platformą galės būti parduotos arba išnuomotos nutolusiems gaminantiems vartotojams?

Ne, poįstatyminiai teisės aktai parduoti arba išnuomoti elektrines nutolusiems gaminantiems vartotojams leidžia tik nenaudotas saules elektrines.

Ar visam nutolusios saulės elektrinės energijos kiekiui bus skaičiuojamas pasinaudojimo tinklais mokestis?

Taip, nes visa nutolusioje saulės elektrinėje pagaminama elektra yra pateikiama į tinklą, o ne suvartojama vidiniame tinkle.

Kodėl Ignitis gamyba stato pirmąją nutolusią saulės elektrinę? Kaip bus užtikrinamas konkurencingumas visiems vystytojams?

Ignitis saulės parkai yra pirmasis tokio tipo projektas Europoje. Ignitis gamyba stato pirmąją nutolusią saulės elektrinę, siekdama įvertinti ir nustatyti projekto riziką.

Pagrindinis Ignitis tikslas – užtikrinti vienodas sąlygas dalyvauti ir veikti platformoje, taip užtikrinant vystytojų konkurencingumą.       

Ignitis yra daugumos buitinių vartotojų elektros energijos tiekėjas. Kas turės užtikrinti EE balansavimą, kai dėl dar didesnio rinkos liberalizavimo atsiras daugiau tiekėjų?

Tvarka nesikeis, klientas turės teisę pasirinkti nepriklausomą tiekėją. EE balansavimą, kaip ir dabar, turės užtikrinti elektros energijos tiekėjas.

Ar tik fiziniai asmenys turės galimybę naudotis platforma?

Taip.

Ar žemės mokestis turi būti įtrauktas į savikainą?

Taip.

Dalį pastatytos nutolusios elektrinės norite išparduoti ne per platformą. Ar galite registruoti projektą tik daliai elektrinės?

Taip. Kuriant naują projektą platformoje galima nurodyti projekto galią, bet ne visos statomos elektrinės galią.

Kas garantuos, kad saulės gamyba bus pigesnė už vėjo ar kitas energijas?

Tokios garantijos nėra.

Ar yra ribojama statomo parko galia?

Ne, nėra.

Ar vystytojas turi teisę priimti sprendimą, kokią galią iš visos saulės elektrinės registruoti platformoje?

Vystytojas turi teisę į platformą užregistruoti tik dalį visos nutolusios saulės elektrinės, pvz.: vystytojas pastato 2 MW elektrinę, bet parduoti / išnuomoti nori tik 1,5 MW. Vystytojas turi teisę neužregistruotą platformoje ir neišparduotą galią pardavinėti į tinklą pats.

Ar yra įsipareigojimas, per kiek laiko vystytojas turi pastatyti projektą?

Vystytojas pats nustato visus projekto terminus, kuriuos nurodo registruodamas projektą.

Ar platformos administratoriai teikia konsultacijas klientams?

Taip, platformos administratoriai teikia konsultacijas klientams darbo dienomis 9–15 val.

Ar yra galimybė keisti kainą klientui projekto eigoje?

Ne, tokio funkcionalumo platformoje šiuo metu nėra, tačiau ateityje jis planuojamas.  

Ar projekto įvertinimo mokestis mokamas už kiekvieną projektą?

Projekto įvertinimo mokestis mokamas už kiekvieną geografiškai vienoje lokacijoje esantį projektą, t.y. jeigu statoma viena nutolusi saulės elektrinė ir registruojami du projektai (vienas – pardavimo, kitas – nuomos), mokamas vienas įvertinimo mokestis.

Kas atsakingas už saulės parko utilizavimą?

Už utilizavimą atsakingas vystytojas, utilizavimo kaštus padengia klientai.

Ar remonto kaštai dengiami vystytojo ar kliento? Ką daryti jeigu moduliai genda anksčiau laiko?

Vystytojas yra atsakingas už remontą, bet po garantinio laikotarpio gedimo kaštus dengia klientai. Vystytojas įsipareigoja, kad moduliai ir kiti įrenginiai veiks tam tikru našumu.

Per kiek laiko klientas turi galimybę nutraukti rezervaciją?

Klientas gali nutraukti rezervaciją iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Ar klientas moka visą sumą? Ar vystytojas iš karto gauna visą sumą?

Klientas platformoje moka visą sumą iš karto. Vystytojas gauna sumą dalimis.

Ar atsipirkimas per 10 metų yra įsipareigojimas?

Ne, tai tik preliminarūs skaičiavimai.

Ką vystytojas gali koreguoti platformoje?

Savo projektą kiekvienas vystytojas gali keisti taip: įrašydamas pardavimo / nuomos kainas, įkeldamas į platformą būsimo parko nuotrauką, pateikdamas parko aprašymą ir detalizuodamas elektrinės efektyvumą per visą jos gyvavimo laikotarpį.

Ar mokesčiai nurodomi su PVM?

Taip, mokesčiai vystytojams nurodomi su PVM.

Kokios procedūros taikomos nemokiems klientams, pvz., jei klientas nesumokėjo platformai, ar vystytojas negauna pinigų iš platformos?

Jei vystytojas negauna pinigų – teikia skolų ataskaitas. Platforma teikia ikiteisminio išieškojimo paslaugas.

Ar galima turėti savo paruoštą sutarties su klientų šabloną, ar būtina naudotis paruošta sutartimi?

Vystytojai turi naudotis paruošta sutartimi, tačiau kai kurios jos sąlygos gali būti derinamos.